Gravimetrik Sülfat Tayini 03/03/10

baryum_sulfat

Gravemetrik sülfat tayini zayıf asitli ortamda BaSO4 olarak çöktürülerek tayin edilebilir.

Ba(2+) + SO4(2-) –> BaSO4

Tayinin yapılışı: Krozeminizi deneye başlamadan 1 saat 800 C de ısıtıp sabit tartıma getirmemiz gereklidir. Alınan sülfat iyonu içeren çözelti balon jojede 100 mlye tamamlanır. Bu çözeltiden pipetle 10 ml alınır ve bir behere konulur. Beher 5 dk su banyosunda ısıtıldıktan sonra içerisine 5 ml pH 5 CH3COOH / CHA3COONa tampon çözeltisinden konulur. 5 dk daha ısıtılıp içerisine 15 ml BaCl2 konulur. Su banyosunda geçen bir başka 5 dk nın ardında 10 ml daha BaCl2 konulur beherin ağzı saat camı ile kapatılarak su banyosunda 1 saat beklenir.

1 saat sonra çözelti süzgeç kağıdına süzülür. Burda dikkat edilmesi gereken nokta süzgeç kağıdının mavi olmasıdır. Mavi orta ölçekli süzgeç kağıdı anlamına gelmektedir.  Çökelti tekrar tekrar sıcak su ile yıkanarak içerisindeki anyonların süzülmesi sağlanır.

Süzme işlemi bittikten sonra sabit tartıma gelen krozenin ağırlığı ölçülür. Süzgeç kağıdı katlanarak krozenin içerisine konulur ve  800 C de 1 saat 15 dk boyunca yakılır. Süzgeç kağıdı yanıp uçacaktır elimizde kalan BaSO4 ‘tür.

Burda dikkat edilmesi gereken diğer bir nokta ise fırın kapağının sürekli açılıp kapanmamasıdır. Sıcaklık düştükçe sonuçta kaymalar meydana gelecektir.

Elde edilen BaSO4 ün kütlesinden molüne geçiş  yapılabilir.  SO4(2-) BaSO4 ile aynı mol sayısına sahiptir (yazının başındaki denklemden anlaşılabilir).

Gravemetrik faktör ile yapmak isteyenler aşağıdaki formülüde kullanabilir.

GF : (SO4-2)=MA(SO4-2)/MA(BaSO4)
gram SO4-2=[(sabit tartımdan sonra madde+kroze)-(sabit tartımda olan boş kroze)]x GF (SO4-2)


You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

close comment popup

Leave A Reply